SENÁTOR

PETR FIALA

ZA VOLEBNÍ OBVOD č. 46 – ÚSTECKOORLICKO

Klidná síla na vaší straně

SENÁTOR

PETR FIALA

ZA VOLEBNÍ OBVOD č. 46 – ÚSTECKOORLICKO

Klidná síla
na vaší straně

Zkušený starosta města Letohrad, mimo jiné i jako předseda dobrovolného svazku Sdružení obcí Orlicko, svým naturelem vždy tíhne ke službě druhým a je spolehlivým partnerem občanům i místním samosprávám v celém regionu.

Petr Fiala hodlá v Senátu bojovat za rychlou dostavbu dálnice D-35 včetně potřebných přivaděčů, na jejichž dobudování stát kraji musí navýšit finanční prostředky. Také bude usilovat o stabilní plán financování krajů za účelem rekonstrukce místních silnic II. a III. třídy. V horní komoře se proto stal součástí výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Tématu se v současnosti věnuje jako předseda výboru pro dopravu Pardubického kraje.

Je dobré mít svého senátora

Stejně tak je pro senátora dobré vidět za lidmi konkrétního člověka, který je pro něho inspirací a potvrzením, že jeho práce je k užitku a má smysl. Senát není o politikaření, ale o společném zájmu.