Pocházím z učitelské rodiny, proto i moje první kroky po absolvování žamberského gymnázia, šly tímto směrem. Po absolvování základní vojenské služby jsem se ale rozhodl pracovat u Českých drah. Začal jsem jako průvodčí, pak jako vlakvedoucí mezinárodních rychlíků a vedoucí komandující. S Českými drahami jsem se rozloučil v roce 2006, kdy jsem z pozice ekonoma železniční stanice přešel do funkce starosty města Letohradu. Tuto funkci mám tu čest vykonávat doposud, tedy páté volební období.

​Jsou mnohé aktivity, které jsem pomohl v průběhu desítek let rozpohybovat, případně stát v jejich čele. Začnu nejprve v oblasti sportu. S mnoha přáteli, se kterými se často a rád potkávám, se totiž znám z období, kdy jsem byl rozhodčím fotbalu, hokeje i hokejbalu. Už roku 1988 jsem spoluzakládal hokejbalový klub v Letohradě. Z něhož se následně stal úspěšný oddíl české extraligy a to i s dobře fungujícími mládežnickými týmy a s kvalitním zázemím. Snad i díky tomu jsem byl v období let 2000-2010 opětovně volen předsedou Českomoravského hokejbalového svazu, kdy jsem se podílel na rozvoji tohoto krásného sportu v celé republice.

Trvalý zájem o aktuální dění a správu našeho Orlickoústecka, potažmo celého regionu, mi za pomoci vašich preferenčních hlasů umožnil, že jsem od roku 2008 až dosud (s výjimkou let 2012-2016) členem zastupitelstva Pardubického kraje. Nejprve jsem působil jako místopředseda finančního výboru a poslední dvě volební období jsem předsedou výboru pro dopravu a dopravní obslužnost. Tím však aktivity nekončí, roku 2009 jsem byl zakládajícím členem Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, kde jsem byl do roku 2016 předsedou.

​Nyní jsem tu členem správní rady a předsedou zaštiťující Valné hromady Destinační společnosti Východní Čechy. Od roku 2013 jsem díky podpoře starostek a starostů opakovaně volen za předsedu nejstaršího svazku obcí v republice, Sdružení obcí Orlicko. To se v našem krásném regionu zaměřuje zejména na výstavbu cyklostezek a další infrastruktury pro cestovní ruch.

Do roku 2019 jsem byl vždy nestraník. Do krajského zastupitelstva jsem jako nestraník úspěšně kandidoval a to v roce 2008 a 2016. Roku 2020 pak již jako předseda nově založeného hnutí SproK, tedy Společně pro Kraj, za koalici 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj. V povolební spolupráci jsme pokaždé spolupracovali s Koalicí pro Pardubický kraj, která se skládá z KDU-ČSL, Nestraníků a SNK ED.

Přirozeným vyústěním mého působení v komunální a krajské politice byl další krok a tím bylo odhodlání, kandidovat a stát se v nadcházejícím období senátorem za Orlickoústecko, což se mi v senátních volbách 2022 podařilo.

Úloha senátora je dle mého přesvědčení vysoce nadstranická. Setkávám se s širokou podporou dalších subjektů a osobností, ať už z politických, nebo sportovních organizací, či spolků. Toho si velmi vážím. Proto věřím, že mé dosavadní zkušenosti a chuť do příštích výzev, jsou dobrým základem pro další práci. Směrem k regionu jde především o službu, předpokládající znalost životních podmínek a pochopení potřeb zdejších lidí. Tam, kde to bude možné, chci být tou pověstnou pomocnou rukou.

S úctou
Váš Petr Fiala
senátor

1976–1984
ZŠ Komenského Letohrad
1976–1984
1984–1987
Gymnázium Žamberk
1984–1987
1987–1988
Pedagogická fakulta Hradec Králové
1987–1988
1988–2006
České dráhy (průvodčí, vlakvedoucí, vedoucí komandující, ekonom žst.)
1988–2006
1988–2006
Předseda hokejbalového klubu v Letohradě
1988–2006
1988–2000
Místopředseda Českomoravského svazu hokejbalu
1988–2000
2000–2010
Předseda Českomoravského svazu hokejbalu
2000–2010
2006–dosud
Starosta města Letohrad
2006–dosud
2008–2012
Neuvolněný člen zastupitelstva Pardubického kraje, místopředseda Finančního výboru ZPk
2008–2012
2009–2016
Předseda správní rady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (od jejího založení)
2009–2016
2013–dosud
Předseda Sdružení obcí Orlicko
2013–dosud
2017–dosud
Člen správní rady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
2017–dosud
2016–dosud
Neuvolněný člen zastupitelstva zastupitelstva Pardubického kraje, předseda Výboru pro dopravu a dopravní obslužnost ZPk
2016–dosud
2019–dosud
Předseda hnutí Společně pro kraj (SproK)
2019–dosud
2022–dosud
Senátor za senátní obvod č. 46 Ústí nad Orlicí
2022–dosud