Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024

Letohrad – Včera v Kulturním domě v Letohradě proběhlo slavnostní vyhodnocení okresní kola soutěže “Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024”. V letošním 50. ročníku soutěžilo z okresu Ústí nad Orlicí 1285 dětí. Blahopřeji všem vítězům, ale také dalším dětem patří poděkování za účast v této soutěži.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2023/2024.  Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Novinkou pro letošní ročník  v rámci literární části bylo přidání kategorie CX, kde šlo o komiksové provedení. Dále v části DT byla přidána kategorie DT3 – počítačová modelace.

Za fotografie děkuji Květuši Bogapovové.

 

Nejnovější příspěvky