Návštěva shromáždění Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje

V pátek večer jsem zavítal také mezi hasiče do Týnišťka, kde se konalo shromáždění Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje. Jedná se o dobrovolné hasiče, které považuji za velmi významnou a důležitou součást záchranného integrovaného systému. Jsem rád, že si to drtivá většina místních samospráv uvědomuje a finančně jejich činnost a s tím spojenou připravenost kdykoli vyrazit pomáhat podporuje, tak jako samospráva Pardubického kraje, která na rok 2023 opět navyšuje objem dotačních prostředků.

Nejnovější příspěvky