65. výročí společných služeb na čs.-polské hranici

Mezilesí/Międzylesie – V minulém týdnu jsem přijal pozvání do polského Mezilesí na setkání při příležitosti 65. výročí společných služeb na čs.-polské hranici, který pořádal Východočeský klub celních veteránů. Sám jsem na této železniční trati sloužil jako průvodčí do roku 1998 a tak jsem měl možnost se potkat s mnoha známými tvářemi. Akce se mimo jiné zúčastnil starosta města Králíky Václav Kubín a přivítal nás starosta města Mezilesí/Międzylesie Tomasz Korczak. Pro dobrou náladu vyhrávala DECHOVÁ HARMONIE LETOHRAD.

Východočeský klub celních veteránů je součástí Spolku celníků České republiky.

 Tento„ SPOLEK “ vznikal postupně od počátku 20. let minulého století, zejména pak v letech 1921 až 1923, ale i v pozdějším čase až do roku 1929. Jeho oficiální název byl „ Spolek celních úředníků “ a úředně byl založen v roce 1923. Činnost spolku byla fakticky přerušena v roce 1939 okupací Československa. Pokusy o jeho obnovení byly částečně realizovány v letech 1946 až 1948, plně se však činnost spolku již nikdy neobnovila.

Opětovně se o spolku začalo jednat od roku 1990. Proto na základě dochovaných historických dokumentů a materiálů byly připraveny podklady k vypracování návrhu nových stanov spolku, které byly kompilačně – ve formě zásad dopracovány až v druhé polovině roku 1992 a později i v paragrafovém znění. Takto zásadně připravené stanovy byly předloženy Ministerstvu vnitra České republiky jako nové stanovy spolku k  registraci. Registrovány byly dne 12. listopadu 1992 již jako stanovy Spolku celníků České republiky.  

Nejnovější příspěvky