Písečná má nový společenský sál

Písečná má po téměř čtyřech desítkách let nový krásný společenský sál . Blahopřeji k investici za 8,5 mil. Kč a přeji, ať dlouhá léta k radosti místním i okolním dobře slouží.

Děkuji za pozvání na dnešní slavnostní otevření, sešla se snad celá obec a bylo co slavit.

Víte čím je Písečná zajímavá? Jako v jedině obci našeho Sdružení obcí Orlicko stojí v jejím čele dvě ženy. Děvčata ať se daří a v zastupitelstvu máte vždy potřebnou oporu. A pokud budu moci s něčím pomoc, rád tak učiním.

Nejnovější příspěvky