Konference – Agrovoltaika v Česku: příležitosti a bariéry

Praha/Senát – Ve čtvrtek 29.02.2024, jsem spolupořádal s kolegou Rostislavem Koštialem za Podvýbor pro zemědělství Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu  Konferenci – Agrovoltaika v Česku: příležitosti a bariéry. Po našem zahájení a úvodním slovu, nás čekali čekaly tři odborné přednáškové bloky. V prvním bloku byl nastíněn legislativní rámec pro rozvoj agrovoltaiky v Česku. Druhý blok se zabýval technickými a zemědělskými příklady z Česka a celou konferenci uzavřel blok třetí, kde byly představeny zahraniční zkušenosti. Mimo jiné v něm byl odprezentován online přehled evropské legislativy pro agrovoltaiku, členem Evropské komise. Dále pak zástupce švýcarské firmy Insolight, se zamyslel nad dopadem agrovoltaiky na krajinu a výpěstky v ní. V neposlední řadě byly popsány zkušenosti z praxe s vertikální agrovoltaikou a všeobecně byly shrnuty poznatky s agrovoltaikou z hlediska bezpečnosti.

Nejnovější příspěvky