Jednání o přípravě zákona o sdílené komunitní energetice

Včera jsem se zúčastnil setkání s ministrem průmyslu Sikelou s tématem přípravy zákona o sdílené komunitní energetice. Apeloval jsem za to, aby v připraveném návrhu byla omezena možnost pro obchodníky jednostranně měnit smlouvy se zákazníkem. V současné době energetické krize jsme svědky nemilé praxe, kdy se právě toto děje. Zákazník nesmí být rukojmím obchodníka.

Nejnovější příspěvky