Investiční dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Praha/Orlickoústecko – MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) nedávno sdělilo, že vyhodnotilo všechny podané žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2024 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí, výzvy: JSDH_V1_2024 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR, generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník výzvy V1_2024 pro poskytnutí dotací v roce 2024.
Pořadník je uveden ZDE
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů a ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna až května roku 2024.
V současné době se očekává, že bude uspokojeno prvních 114 žádostí v pořadníku.  Mezi těmi městy, která  se žádostí uspěla, je například Jablonné nad Orlicí,  nebo Letohrad.

Nejnovější příspěvky