Contipro a.s. Dolní Dobrouč a jeho další rozvoj

Pokračuji v návštěvách regionálních firem a podnikatelů a postupně se seznamuji s jejich cíli. Zjišťuji, kde jim stát může pomoci a kde jim naopak, často i zbytečně, stěžuje jejich fungování. Někomu, úřady a jejich nároky, berou veškerou radost a chuť do další činnosti, jinde tyto překážky přijímají jako další výzvu k pokračování na jejich cestě. Mezi takové určitě patří dobroučská firma Contipro a.s.

Ze slov ředitele společnosti docenta Vladimíra Velebného vyplynulo, že narůstající výroba jejich produktů ve firmě je trvale pod pečlivou kontrolou ohledně bezpečnosti a zdravotních rizik a také proto je nyní jejich prioritou brzký přechod na tzv. „Průmysl 4.0“, kde bude mimo jiné docházet k minimalizování vlivu možného selhání lidského faktoru, během výrobního procesu. Což se ukázalo být největším rizikem. Půjde o větší integraci strojů, lidí a tzv. Big Dat do jediného, digitálně propojeného systému. Tento systém pak nejen ukládá a analyzuje data, ale skutečně se učí z pozitivních i negativních zkušeností. Dokáže přitom vytvářet prognózu dalšího směřování činnosti a událostí a dát doporučení k zavádění inteligentních výrobních a technologických postupů, umožňuje lepší automatizaci pracovních procesů. Jde o větší odolnost, produktivitu a bezpečnost. Trend hodný 21.století.

Rozvoj Průmyslu 4.0, tak velmi úzce souvisí i se vzděláváním (Vzdělávání 4.0). Nejen, že je vzdělávací systém jeho rozvojem ovlivňován, ale i vzdělávání má opačný vliv a jeho kvalitní a správně orientované provádění rozvíjející žádoucí kompetence žáků a studentů může k rozvoji průmyslu výrazně přispět. Již dnešní výuka nestačí současným nárokům na úroveň absolventů škol. Technologické a společenské změny vytváří permanentní tlak na inovace vzdělávání nejen v rovině technické, ale zejména antropologické a sociologické, napříč vzdělávacím systémem – od mateřských škol, přes školy základní a střední až k vysokým. Stále podstatnější roli sehrává i mimoškolní vzdělávání, které umožňuje rozvoj specifických zájmů a talentu dětí.

Contipro proto silně investuje do podpory vzdělávání. Založilo školku a základní školu, čímž se aktivně snaží přispět k podpoře vzdělávání v regionu. Ve svém vzdělávacím portfoliu nabízí programy pro středoškolské studenty (program FYBICH), vysokoškolské studenty (program INSTITUT), absolventy VŠ (program TRAINEE) a program pro doktorandy. Firma Contipro je plně otevřená spolupráci a studentům pravidelně nabízí možnost účastnit se výzkumných stáží a spolupráci na bakalářské, diplomové i disertační práci. Pro absolventy vysokých škol nabízí program TRAINEE, kdy zvolený uchazeč dostane možnost pod odborným vedením pracovat v laboratořích na programu, který si dle možností firmy může upravit dle svých priorit.

Contipro je česká farmaceutická a kosmetická společnost se sídlem v Dolní Dobrouči, s tradicí od roku 1990, která je širší veřejnosti známá výrobkem Geloren pro kloubní výživu a především produkcí kyseliny hyaluronové, kde patří dokonce mezi světové lídry v její výrobě a výzkumu. Založilo ji šest společníků, mezi nimiž byl i vědec a současný generální ředitel doc. Vladimír Velebný. Contipro se tedy zaměřuje zejména na výrobu léčivých látek a kosmetiky. Zabývá se také nanotechnologiemi pro medicínské aplikace a dalšími progresivními směry světového výzkumu a vývoje. Contipro se pravidelně účastní velkých Evropských výzkumných projektů, na kterých spolupracuje s předními univerzitami. https://www.contipro.cz/

Nejnovější příspěvky