Návštěva vedení města Žamberk

Včera jsme společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým navštívili nové vedení Žamberku. S panem starostou Jiřím Mencákem a místostarostou Ondřejem Jirešem jsme diskutovali rozvojové projekty města, včetně představ a možností rekonstrukci krajských silnic v příštích letech. Samozřejmě jsme otevřeli i téma spolupráce v rámci Sdružení obcí Orlicko, na kterou se těším. Přeji novému vedení města odvahu a správný tah na branku.

Nejnovější příspěvky