21. ročník celostátní soutěže „Komenský a my“ v prostorách brandýského zámečku

Brandýs nad Orlicí – Finále ústředního kola letošního ročníku se konalo v Praze a Brandýse nad Orlicí. Zde jsem se také, v pátek 31.3.2023, na místním zámečku zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže.

Soutěž Komenský a my,  je celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského. Soutěž má přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné. Duší soutěže je letohradský rodák a v současné době ředitel brandýské ZŠ Miloslav Dušek, na jehož pozvání jsem se akce zúčastnil. Dlouhé roky byl podporovatelem této akce, můj předchůdce – senátor Petr Šilar.

Místní zámek je barokní památkou a pochází z let 1781 až 1783. Postavit ho dali Trauttmannsdorfové na místě někdejšího sborového domu Jednoty bratrské. V roce 1914 získal klasicistní podobu, když ho přestavěla bankéřská rodina Fisherů. Po roce 1945 , na základě dekretů prezidenta republiky, se zámeček stal státním majetkem. V budově byl internát Střední průmyslové školy textilní, Střední průmyslové školy železniční a nakonec sídlo Výchovného ústavu pro děti a mládež. V havarijním stavu byl dán do dražby a jeho novým majitelem se tak stal lékař Pavel Skalický s vizí, otevřít objekt veřejnosti pro možnost se vzájemně setkávat a pořádat společenské akce, přednášky a podobně. Na obnovu čeká i přilehlé prostranství, bude z něho opět zámecký park… Plán se mu daří postupně naplňovat a to především s pomocí rodiny a přátel. Za své neutuchající úsilí, má můj hluboký obdiv.

Nejnovější příspěvky