Z mého vystoupení na plénu Senátu ke konsolidačnímu balíčku, pro jehož schválení jsem nehlasoval

Praha/Senát – S obsahem mého dnešního vystoupení na plénu Senátu ke konsolidačnímu balíčku  si můžete seznámit zde:

Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, ono je těžký teďka něco říct, protože tady drtivá většina věcí zazněla, ale jedno pozitivní asi hned na začátek, že naše veřejné finance jsou stále ještě v lepším stavu než veřejné financi většiny zemí EU. Ale shodneme se, a to všichni, to nikdo nerozporuje, že prudký zvyšování dluhů v posledních letech je opravdu na pováženou. A je potřeba se na to zaměřit. A o to se balíček právě snaží. Já se ale obávám, že v tom předloženém zákonu namíchaný koktejl mnoha opatření tvrdě pocítí zejména ti méně a středně příjmové skupiny obyvatel a rodiny, které už teďka díky aktuálně vysokým cenám od energií po potraviny obracejí často každou korunu. Trošku bych uvítal v tom balíčku, kdybychom se nebáli sáhnout na progresivnější zdanění těch vícepříjmových skupin obyvatel, tak jak to je třeba na západě, ke kterému se snažíme od sametové revoluce… jej dohnat. Vím, že bylo diskutováno, že by mohla být v balíčku i změna v rozpočtovém určení daní pro kraje. Není to tam. Něco chci poděkovat klubu KDU-ČSL, že navrhuje doprovodné usnesení. Nejde o to se bavit o procentech, jaké kraje mají, ale jde o to, že ten zákon je 20 let starý, je nějak nastavený. A bylo by dobrý, aby byla domluvena kritéria hodnotitelná, která by se každý rok mohly přepočítávat. A ty kraje byly prostě spravedlivěji odměňovány na těch daních.

Změna rozpočtů daní pro obce a města, tak tady chci podotknou, že to není jedna ku jedný. To si musí všichni starostové a starostky uvědomit a spočítat si, protože na svým katastru prostě mají ty daně z nemovitostí různě složené. Myslím si, že víc na to doplatí města. Ale prostě je to tak. Trošku mě zarazilo, že při tom vyjednávání, které proběhlo, tak údajně byla shoda, že to DPH – myslím si, že tady bylo i panem ministrem potvrzeno, že to DPH by tam být nemělo, že by se o to snížily ty další daně, ale nakonec byl učiněn závěr, že se sníží všechny, že se neví tedy, která daň jak bude do budoucna produktivní. Trošku mě mrzí také, že v tom konsolidačním balíčku, a to tady taky zaznělo a nebudu ty příklady tady znova opakovat. Jsou věci, které se tam dostaly v tom druhém čtení bez jakéhokoliv připomínkového řízení a oponentury odborníků. Jednu z nich tady zmíním, protože jsem si dovolil, a máte na stolech, dát jedno doprovodné usnesení, které se týká změny zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kde si myslím, že není úplně v souladu s dubnu, v letošním dubnu schváleným akčním plánem politiky v oblasti závislosti, který schválila vláda, kde se hovoří o tom, že je nutné navrhnout legislativní rámec vyžadující méně rizikové alternativy tabákových, nikotinových existujících výrobků. Vím, že to není úplně populární doprovodné usnesení, ale dovolím si ho načíst. A udělám to zrovna, abych nemusel zdržovat poté:

„Senát vyzývá příslušná Ministerstva, aby zvážila v rámci politiky omezování škod v oblasti návykových látek, uvolnit omezení, která zákon klade na méně rizikové alternativy kouření, a zároveň zabránila poskytování více škodlivých výrobků darem k nákupu výrobků méně škodlivým.“

Budu končit, trochu mě i zaráží v tom, že je obsažena ta úprava platu soudců přes předchozí judikatury ústavního soudu. Mám za to, že solidarita je jedna věc, právní stát druhá. Ale klobouk dolů před tím, že se pět koaličních stran dokázalo dohodnout a – je mi jasné, že mnohdy se sebezapřením – tu dohodu uzavřít.

Ale na výsledné podobě balíčku to je vidět. Děkuji za pozornost.

 

 

 

 

Nejnovější příspěvky