Střední zemědělské podniky pokrývají více jak 3/4 celkové produkce a tak mi nemohou být jejich problémy lhostejné

Sloupnice/Němčice/Řetová – V závěru minulého týdne jsem navštívil Zemědělské družstvo Sloupnice. Během tříhodinové návštěvy mne ředitel družstva Ing. Jaroslav Vaňous seznámil s výrobou, ale také všemi problémy, se kterými se aktuálně středně velké zemědělské podniky potýkají. A že jich není zrovna málo… Střední zemědělské podniky pokrývají více jak 3/4 celkové produkce a tak mi nemohou být jejich problémy lhostejné. Chci o nich jednat s těmi, co pravidla (bohužel často pozdě) nastavují.

Na jejich práci je vidět úsilí o zvyšování kvality života v lokalitě družstva a víc než dobrá oboustranná  spolupráce s obcemi i všemi spoluobčany. Podporují zájmové spolky, lokální a regionální život. Vytváří pozitivní vztah občanů ke svému podniku a zemědělství obecně. Aktivně se podílejí na péči o životní prostředí, ochraně přírody a krajiny,  na zachování druhů živočichů a rostlin, zlepšování vodního režimu v krajině. Vědí, že jejich výroba musí být v souladu s přírodou. V neposlední řadě jsou i dobrými zaměstnavateli, zaměstnanců si váží.

Družstevní zootechnici průběžně sledují nová směřování v produkci mléka, aby mohli nabídnout svým zákazníkům co nejvyšší kvalitu mléka. Mezi těmito trendy se také objevila informace o A2 mléku, jehož popularita v zahraničí začala stoupat. A tak již několik let na pobočné farmě v Řetové zootechnici šlechtí stádo na produkci mléka A2 které je považováno za lépe stravitelné.  Jelikož je mlékárna umístěna v blízkosti stájí, tak se mléko dostává nejkratší cestou pomocí moderní mléčné linky ze stájí rovnou do mlékárny. To je zpracováno tradičním způsobem, není homogenizováno ani standardizováno, je upraveno pouze pasterací. K zákazníkům se dostává tedy neodstředěné selské mléko a z něj vyrobené další produkty, které jsou ke koupi přímo v prodejním okénku v Řetové a také v řeznických prodejnách družstva v širokém okolí. Vepřové i hovězí,  pochází z jejich vlastních farem. Veškerá produkce masa je tak nejen českého původu, ale i výhradně regionálního původu z Pardubického kraje.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici vzniklo sloučením původních 7 družstev, nejstarší z nich vzniklo v roce 1949. Současný název nese družstvo od března roku 1991. V současnosti toto družstvo hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem.

P.S. – A2 mléko = návrat ke kořenům

Před 10 000 lety dávaly všechny krávy A2 mléko. Je to původní varianta mléka, kterou nalezneme u koz, ovcí, také mateřské mléko je typu A2.  Před několika tisíci lety však u některé populace krav v severní Evropě došlo k náhodné přeměně na A1 mléko. Při následném šlechtění na vysokou produkci mléka se tento nový typ A1 mléka rozšířil a dnes u vysoko produkčních plemen převažuje. Z Evropy se tato plemena dostala do Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland a později i do některých částí Asie, proto zde krávy produkují převážně A1 mléko. Plemena krav, která byla izolována, např. Guernseyský a Jerseyský skot na ostrovech Lamanšského průlivu, nebo nebyla intenzivně šlechtěna, např.  krávy Masajů či indický zebu, poskytují stále převážně původní variantu mléka – A2 mléko.

Nejnovější příspěvky