Okresní dožínky 2023

Podlesí/Turov – Okresní dožínky jsou tradiční slavnostní oslavy sklizně, které se konají v různých oblastech České republiky. Tyto oslavy jsou spojeny s poděkováním za úrodu a slaví se na konci žní. Ty naše, tedy ty okresu Ústí nad Orlicí, proběhly opětovně v malé obci nedaleko Chocně, v Podlesí/Turově.

Práce v zemědělství nebyla nikdy jednoduchá, s novou dobou se však takovou měrou rozrostly zákony a rozbujela pravidla navázaná na činnost a hospodaření v tomto oboru, že  místy laikovi nad tím zůstává rozum stát a všichni, kteří v zemědělství našli svůj smysl života mají můj velký obdiv. Jsem rád, že jsem jim mohl osobně na této akci za jejich úsilí a vytrvalost poděkovat.

V pracovní části orlickoústeckých Dožínek vystoupili zástupci Agrární komory ČR s jejich prezident Janem Doležalem a viceprezidentem Leošem Říhou (KLAS Nekoř), dále Zemědělského svazu ČR se statutárním místopředsedou  Jaroslavem Vaňousem (ZD Sloupnice) , zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR, ale i zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro zemědělství Miroslavem Krčilem.

Agrární komora České republiky (AK ČR) je samosprávnou agrární organizací, právnickou osobou, která zastupuje zájmy svých členů, právnických i fyzických osob, jimiž jsou zemědělci, lesníci, potravináři, ale také včelaři a další. Členů je přes 100 tisíc, přičemž členství v komoře je dobrovolné. Komora poskytuje poradenství a informační služby na celém území České republiky v oblastech jako právní a legislativní poradenství, konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraniční vztahy a informatiku.

Zemědělský svaz České republiky (ZSČR) je největší zaměstnavatelskou organizací na českém venkově. Byl ustaven v roce 2001 a je nástupnickou organizací Svazu zemědělských družstev a společností vzniklého transformací Svazu družstevních rolníků, který vznikl v době Pražského jara v roce 1968. ZSČR sdružuje především družstva a obchodní společnosti zabývající se zemědělstvím a navazujícími činnostmi. Cílem činnosti ZSČR je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.

Nejnovější příspěvky