Odhalení modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže za účasti Marie Žižkové, dcery prvorepublikového armádního generála Krejčího

Tvrz Bouda – V  pátek dopoledne se konala na dělostřelecké tvrzi Bouda velká událost a to odhalení modelu dělostřelecké otočné a výsuvné věže v objektu K-S 22  v prostoru M3, tedy součástí tvrze Bouda, mimo dalších hostů se zúčastnila odhalení s velkou noblesou i jednadevadesátiletá dcera prvorepublikového armádního generála Ludvíka Krejčího, Marie Žižková.

Dělostřelecká tvrz Bouda je jedinou veřejnosti přístupnou tvrzí čs. opevnění z let 1935–1938, jež byla plně stavebně dokončena a stavební úpravy v pozdějších obdobích nenarušily nikterak výrazně její původní podobu z konce 30. let minulého století. I přes značnou devastaci v době okupace a po druhé světové válce představuje svým stavem zcela unikátní pevnostní komplex, který na našem území nemá obdobu.

Doporučuji k vaší návštěvě!

Nejnovější příspěvky