Návštěva nových starostek a starostů členských obcí Sdružení Orlicko

Orlickoústecko – V pátek 11. listopadu 2022 senátor Petr Fiala i jako předseda Sdružení obcí Orlicko, společně s manažerem sdružení Antonínem Fialou navštívil několik nových starostek a starostů členských obcí.
„Děkuji za prima přijetí jak paním starostkám městyse Kunvaldu Daniele Bolečkové a obce Písečná Šárce Šimkové Filipové, tak i starostovi obce Helvíkovice Jiřímu Žabkovi a starostovi města Jablonného nad Orlicí Romanu Nožkovi, s kterými jsme společně probrali nejen aktivity našeho svazku,“ říká Petr Fiala a s potěšením dodává: „Vážím si vstřícného postoje našich nových kolegyň a kolegů. Jsou příslibem dobré budoucnosti našeho dobrovolného svazku obcí.“
Sdružení obcí Orlicko je dobrovolný svazek obcí v okresu Ústí nad Orlicí, jeho sídlem je Žamberk a jeho cílem je realizace závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka, podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky, řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území, společný postup při řešení zaměstnanosti, zdravotnictví, v oblasti propagace a informatiky a dalších oblastech. Sdružuje celkem 28 obcí a byl založen v roce 2001.

Nejnovější příspěvky