Na pouti

Trpík – Rád jsem přijal pozvání paní starostky Evy Felcmanové k návštěvě poutě v Trpíku, malé obce na samé hranici našeho okresu. Prohlédl jsem si místní kapli i obecní úřad, pozdravil se i s Českotřebovským farářem p. Milošem Kolovratníkem, který po 30 letech služby v této farnosti odchází na rok do Říma. Děkuji paní starostce za pozvání a pohostinnost, jí i Trpíku přeji vše dobré a bude-li možnost, rád pomohu.

Trpík je nejmenší samosprávná obec regionu 8 km jižně od Lanškrouna a rozkládá se podél drobného pravobřežního přítoku Lukovského potoka a trvale zde žije 84 obyvatel. Přes Trpík vede silnice do nedalekého Mladějova a tak kdyby jste si chtěli do tohoto koutu regionu  udělat výlet nějakou sobotu, můžete v Mladějově k tomu zažít prázdninovou jízdu na úzkokolejce s vlakem vedeným historickou parní lokomotivou.

Nejnovější příspěvky