MICROTELA – vědeckotechnická soutěž pro podporu technického vzdělávání

Lanškroun –  Měl jsem tu čest ve čtvrtek 23.května 2024 spoluzahájit již pátý ročník vzdělávací soutěže pro mládež  MICROTELA. Své místo zde měl i stánek Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka společně s Průmyslovou školou Letohrad.

MICROTELA je vědeckotechnická soutěž, která je součástí podpory technického vzdělávání. Soutěž vznikla díky podpoře města Lanškroun a společenství úspěšných průmyslových firem nejen na Lanškrounsku. Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce mladších žáků k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat veřejnosti. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a umožňuje co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na soutěžích. Pro účastníky je to především objevování nových věcí např. sestavování projektů, srovnání s ostatními kolegy řešiteli nebo prezentování projektů porotcům.

Bylo co obdivovat.

Nejnovější příspěvky