Mezi soukromými zemědělci

Trstěnice – V úterý jsem se společně se zástupci krajské samosprávy zúčastnil návštěvy farmy soukromého zemědělce pana Sotony v Trstěnicích. Po prohlídce farmy zbyl prostor na diskusi se zástupci krajské Asociace soukromého zemědělství ČR za účasti jejího předsedy Jaroslava Šebka.

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolná stavovská a profesní organizace soukromých zemědělců v České republice.
Veškerá činnost Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí.

Nejnovější příspěvky