Elektrický oblouk: Nebezpečí, které není radno podceňovat

Praha/Letohrad – Včera jsem se  na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, účastnil události, při které spatřil světlo světa projekt www.elektrickyoblouk.cz Díky všem, kteří se na něm podíleli 🙏. Projekt je určený na prevenci úrazů elektrickým proudem a je zaměřen na žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 1. až 4. ročníků středních škol. Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí žáků o rizicích spojených s elektrickým obloukem a jeho ničivými účinky na lidský organismus. Projekt má za úkol snížit počet úrazů způsobených elektrickým proudem.

Elektrický oblouk je fenomén, který může mít fatální následky. Stačí se jen přiblížit, a riziko zasažení elektrickým proudem se výrazně zvyšuje. Na tuto skutečnost bychom neměli zapomínat, zejména v kontextu loňského smrtelného neštěstí v Letohradě, kdy mladík zemřel po zásahu elektrickým proudem při pokusu o selfie na odstaveném vagonu.

V loňském roce jsme byli svědky tragické události, která zasáhla naše město. Při nešťastné náhodě, kdy mladík v pátek večer v Letohradě šplhal na odstavený vagon, došlo k vytvoření elektrického oblouku, který vedl k smrtelnému úrazu. Tato událost nám všem připomíná, jak důležité je dbát na bezpečnost a opatrnost při práci s elektřinou, ale i při jakékoli činnosti v blízkosti elektrických zařízení.

Elektrický oblouk vzniká, když se elektrický proud přemostí vzduchem mezi dvěma vodiči nebo mezi vodičem a zemí. Tento jev je extrémně nebezpečný, protože může způsobit těžká popálení, zranění nebo dokonce smrt. Stačí jen malá nepozornost, a můžeme se ocitnout v ohrožení života.

Jako starosta města Letohrad a senátor cítím povinnost apelovat na všechny občany, aby byli obezřetní při manipulaci s elektrickými zařízeními a důkladně zvážili své jednání v jejich blízkosti. Bezpečnostní opatření nejsou zbytečná, naopak mohou zabránit tragédiím, podobným jako byla ta loňská.

Vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti:

Nevstupujte do blízkosti elektrických zařízení bez odborného dohledu.

Používejte ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice a obuv.

Nikdy nemanipulujte s elektrickými zařízeními za deště nebo ve vlhkém prostředí.

Pravidelně kontrolujte stav elektrických zařízení a v případě jakéhokoli problému vyhledejte odbornou pomoc.

Vyvarujte se riskantních činností, jako je šplhání na odstavené vagony, které jsou často pod napětím.

Pamatujme, že lidský život je nenahraditelný.  Apeluji proto na všechny občany, aby byli opatrní a dodržovali základní pravidla bezpečnosti.

Společně můžeme předejít dalším tragédiím a zajistit bezpečné prostředí pro nás všechny. Díky.

P.S. – Na úvodní fotografii jsem se Simonou. Ta v roce 2007  jako zázrakem přežila elektrický výboj, když tehdy také nerozumně vylezla na vagón a jedině díky obrovskému štěstí, vlastní vůli a především velkému úsilí lékařů, může dnes popsat celý svůj příběh. Příběh, který je pro výstrahu ostatním zveřejněn na  www.elektrickyoblouk.cz 

Nejnovější příspěvky