Cesty regionem. Nekoř

V pátek 20 ledna 2023 jsem navštívil další obec z regionu svazku obcí Orlicko – Nekoř.

Se starostou této středně velké obce Jiřím Pomikálkem jsme hovořili o investičních plánech obce vycházejících z dlouhodobého rozvojového plánu obce. Starosta, který svou funkci vykonává již čtvrté období, mne seznámil s věcmi, které v obci chtějí zrealizovat a to výstavbou domu s byty pro seniory, vestavbou nových tříd do půdního prostoru základní školy k získání dalších prostor pro přibývající žáky školy, s plánovanou výstavbou chodníků podél silnice I. třídy I/11 v části obce Bredůvka a s plánem výstavby chodníku od středu obce po školu. Rozhovor se stočil i k dopravní obslužnosti a problémům se zpožďováním školních autobusů, zejména ranní linky do Letohradu pro děti vyšších ročníku základní školy a zejména studenty víceletého gymnázia. Zajímal jsem se také o koncem roku Povodím Labe s,p, dokončenou rekonstrukci komunikace po koruně hráze blízké Pastvinské přehrady a její otevření. Na závěr návštěvy jsem navštívil zrekonstruovaný sál kulturního domu a na požádání starosty jsem rád přispěl drobným dárkem do tomboly rybářského plesu, který se koná následující den….

„Jsem rád, že nově zvolený pan senátor zavítal na jednu z prvních návštěv obcí svého senátního obvodu ke svým blízkým sousedům a věřím, že nám bude nápomocen v řešení některých problémů, o kterých jsme hovořili,“ uzavřel naše setkání starosta obce Nekoř.

Nejnovější příspěvky