14. schůze Senátu

Praha/Senát – Na čtvrtečním plénu jsem hlasoval PRO vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi ČR a USA v oblasti obrany. Ze 72 přítomných senátorů tak učinilo 66 senátorů, 2 senátorky byly proti, 4 senátoři se zdrželi. Schválení této Dohody neumožňuje automatický pobyt amerických vojáků na našem území (ten by musel být sólo schválen Parlamentem). V současné geopolitické situaci dohodu považuji za správný krok. Česká republika byla poslední zemí NATO ze střední Evropy, která takový rámec dohody neměla.

Jak již jsem upozorňoval v minulém příspěvku zabývali jsme se na výboru a poté i na plénu novelou zákona o drahách. A to konkrétně nového institutu „Přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části“. Aby mohly být z návrhu konzervace odstraněny nedostatky, které jsme identifikovali, podpořil jsem pozměňovací návrh kolegyně senátorky Hany Žákové. Ale samozřejmě považuji za mrháni financemi údržbu takových tratí, kde se vůbec či téměř nejezdí… Takové tratě patří zastavit.
K žádosti o konzervaci trati, kterou bude posuzovat drážní úřad, se mají podle úpravy závazně vyjadřovat kraje a obce. Závazné stanovisko bude dávat také ministerstvo obrany. Obdobnou úpravu Sněmovna v roce 2021 odmítla. Obavy z konzervace tratí měly a mají hlavně samosprávy, které se bály toho, že umožní rušit tratě bez náhrady. Právě na to poukázala  senátorka Hana Žáková, podle níž Kupkova úprava nebyla se zástupci samospráv dostatečně projednána.

Nejnovější příspěvky