13. schůze Senátu

Praha/Senát – V minulém týdnu jsme na 13. schůzi Senátu mimo jiné projednali:
>>> Schválili jsme novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, která cílí na podporu veřejných soutěžitelů. Zákon jsem jako člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu zpravodajoval.
>>> Od ministra životního prostředí Petra Hladíka jsme vyslechli zprávu o vývoji EU v r. 2022.
>>> Do dozorčí komise Národní sportovní agentury jsme zvolili Miroslava Adámka, Pavla Karpíška, Josefa Klementa, Jana Sobotku a Tomáše Třetinu.
>>> Přijali jsme usnesení k petici za zachování veřejných poštovních služeb, ve kterém jsme např. vyzvali ČP k zlepšení komunikace a zefektivnění poskytování služeb.
>>> Schválili jsme změnu zákona o ČT a ČRo, díky kterému se Senát nově podílí na volbě členů mediálních rad.
>>> Vzali jsme na vědomí výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (tuto jsem zpravodajoval) a Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022.

Nejnovější příspěvky