Vystoupení na 53. schůzi Poslanecké sněmovny

Praha/Poslanecká sněmovna – Na půdě dolní komory Parlamentu České republiky, byla v úterý odpoledne moje premiéra.  Z pověření Senátu jsem  na této schůzi úspěšně obhajoval a odůvodňoval senátní vratku, včetně pozměňovacích návrhů, v jednom ze  zákonů. Konkrétně šlo o prezentaci zjištěných chyb v obsahu Návrhu zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/2/

Nejnovější příspěvky