Společně s ministrem za zemědělci v regionu

Orlickoústecko/Mistrovice/Sloupnice –  Dnes jsme se společně s ministrem zemědělství Markem Výborným vydali za zemědělci našeho regionu. Ráno jsme zahájili účastí a Markovým referátem na  29. Výroční konferenci, pořádanou firmou VVS Verměřovice v Mistrovicích. A před polednem jsme pokračovali jednáním a prohlídkou v ZD Sloupnice.

Cílem VVS byla vždy spokojenost a úspěšnost jejích obchodních partnerů. Díky strategii založené na týmové práci, obohacované sdílenými znalostmi z aplikovaného výzkumu a dlouholeté praxe, vytvořili moderní a dynamicky se rozvíjející společnost. Výsledky, kterých dosáhli na domácím, ale i zahraničním trhu, jsou podloženy tvrdou prací, odvahou přicházet s novými nápady, ale i důrazem na tradiční, osvědčené metody výživy. Spolu s kvalitou jejich výrobků a širokým servisem, chtějí být úspěšní u svých stávajících i nových zákazníků. Společnost VVS Verměřovice s.r.o. se zaměřuje hlavně na výživu mléčného a masného dobytka, spárkaté zvěře, koní a domácích mazlíčků.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici vzniklo sloučením původních 7 družstev, nejstarší z nich vzniklo v roce 1949. Současný název nese družstvo od března roku 1991. V současnosti toto družstvo hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem.

Nejvýznamnějšími plodinami , které pěstují, jsou: potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice a jetel luční.

Mají celkem tři farmy v nichž chovají podle zásad wellfare černostrakatý holštýnský skot. Farmy se nachází v obcích:

  • Dolní Sloupnice – mléčná farma
  • Němčice – reprodukční centrum a
  • Řetová – mléčná farma.

Řeznictví Sloupnice je dceřinnou společností  družstva založená v roce 2010. Pokračuje v tradici sloupnického řeznického řemesla z konce 90. let minulého století. Řeznictví navazuje na  rozvinutou živočišnou výrobu družstva a silnou surovinovou základnu místních zemědělců. Sortiment denně čerstvého masa a špičkových uzenářských výrobků zakoupíte v podnikových prodejnách řeznictví a také u regionálních odběratelů.

Družstevní minimlékárna se nachází v krásné a čisté přírodě údolí Husího krku a je součástí Mléčné farmy Řetová. Ta má v rámci družstva dlouholetou tradici v chovu hoštýnského černostrakatého skotu a v produkci mléka. V moderně vybavených stájích se důsledně dbá na zdraví pohodu dojnic, dle zásad wellfare chovu. Dojení probíhá podle potřeby moderními dojícími roboty, taktéž krmivo je individuálně dávkováno podle potřeby jednotlivé kravky.

Provozní mechanizace  družstva zajišťuje veškeré práce pro provozy v rostlinné a živočišné výrobě. Provozní mechanizace tak slouží především jako vnitropodniková služba, nebo je možné ji poskytnout také pro jiné subjekty. V rámci  Střediska mechanizace nabízí koncovým zákazníkům z řad veřejnosti i tyto služby občanům, či prodej produktů:

pneuservis a servis osobních i dodávkových vozů
prodej náhradních dílů
prodej potřeb pro kutily a zahrádkáře
autodopravu
prodej pohonných hmot

Nejnovější příspěvky