Senátní Klub ke konsolidačnímu balíčku přijal doprovodné usnesení

Praha/Senát – Dnešní senátní Klub KDU-ČSL  a nezávislí, se připravoval na zítřejší jednání pléna Senátu o konsolidačním balíčku. Jsem rád, že se shodl na načtení klubového doprovodného usnesení, viz níže. Samozřejmě neměním postoj k balíčku, jsem k němu kritický. Vadí mi, že obsahuje věci s konsolidací nesouvisející a mám k němu řadu výhrad. Část z nich se objevuje alespoň v doprovodném usnesení klubu, jehož návrh zní:

USNESENÍ SENÁTU

z 18. schůze konané dne 8. listopadu 2023

přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /senátní tisk č. 161/

Senát

I. projednal návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů;

II. oceňuje aktivity vlády vedoucí k zastavení prohlubování rozpočtových deficitů a považuje konsolidaci veřejných rozpočtů za potřebný krok;

III. vyzývá příslušná ministerstva, aby při přípravě novel příslušných zákonů projednala v tripartitě a zvážila změny příslušných zákonů pro:

1. zachování daňové podpory zaměstnaneckého stravování, jak byla před přijetím zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů;

2. zvýšení limitu osvobození zaměstnaneckých benefitů na 100% průměrné mzdy;

3. vyjmutí účelového čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců a brát toto jako další benefit pro ty, kdo se rozhodnou spořit za tímto účelem;

4. nerušení daňové slevy na poplatníka u osob pečujících a držitelů průkazu ZTP/P;

IV. dále také vyzývá Vládu České republiky k předložení novely zákona o rozpočtovém určení daní pro kraje, která by reflektovala aktuální vývoj v jednotlivých krajích formou navrhovaných ukazatelů, předložených AK ČR.

V. pověřuje předsedu Senátu zaslat toto usnesení předsedovi vlády.

Nejnovější příspěvky