Podepsal jsem návrh k Ústavnímu soudu, který bojuje proti navýšení hluku z dopravy

Praha/Senát – PŘIPOJIL JSEM SE K SENÁTORSKÉMU NÁVRHU K ÚSTAVNÍMU SOUDU NA ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÉ VEDE K RADIKÁLNÍMU NAVÝŠENÍ LIMITŮ HLUKU ZE SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY.

Jde o nařízení č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které s účinností od 1. 7. 2023 nově povoluje v okolí silnic a železnic až 20násobné (!) navýšení hlučnosti provozu než doposud. Změna se přitom pravděpodobně dotkne až 80 % všech dopravních staveb v ČR – od železnic a dálnic až k místním komunikacím III. tříd. A to přesto, že již dnes se mnoho občanů bydlících v okolí dopravních staveb bouří a protestuje kvůli nadměrnému zatížení hlukem a požadují od vlastníků těchto staveb (Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či od krajských, městských a obecních správ údržby silnic), zajištění ochrany proti nadměrnému hluku.

Lze očekávat, že počet takto negativně dotčených obyvatel se znásobí. Považuji za zásadní a nanejvýš žádoucí s ohledem na kvalitu života lidí žijících v blízkosti dopravních staveb (dálnice, železnice, letiště…), aby již od počátku investoři s projektanty řešili návrhy na vybudování protihlukových stěn. Nelze přehlížet udělování výjimek vydávaných Krajskými hygienickými stanicemi, jež jsou udělovány mnohdy na pět a více let, neboť hlukem neustále trpí lidé, kteří v okolí dopravních staveb žijí. Je dokázáno, že nepřiměřený hluk způsobuje lidem zdravotní problémy typu nespavost, psychické poruchy, bolesti hlavy, atd.

Navyšování limitů pro hluk je špatná cesta.

Nejnovější příspěvky