Novelizace Zákona o veřejných zakázkách

Praha/Senát – Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve středu 3. května 2023 na svém jednání drtivou většinou členů schválil pozměňovací návrh, který v novele Zákona o veřejných zakázkách zvyšuje finanční limity pro zakázky malého rozsahu ze 2 na 3 miliony u služeb a ze 6 na 9 milionů u stavebních prací a dodávek, jsem jedním ze spolunavrhovatelů pozměňovacího návrhu.

50% navýšení odpovídá kumulované inflaci od doby platnosti současných limitů (1.1.2014). Za úvahu by stálo, aby MMR připravilo jednotná pravidla pro zadavatele zakázek malého rozsahu, která zaručí jasnou transparentnost tohoto typu zadání.
Finální rozhodnutí padne příští týden na plénu Senátu…

Nejnovější příspěvky