Na setkání s představenstvem Krajské hospodářské komory

Pardubice – V pondělní odpoledne jsem přijal pozvání na setkání představenstva Krajské hospodářské komory v Pardubicích se zákonodárci. Podnikatelský sektor trápí především přebujelá administrativa a nedostatek zaměstnanců, zejména těch kvalifikovaných. Nezaměstnanost v ČR činí aktuálně cca 3,5 %, v okrese Ústí nad Orlicí je ještě nižší. Jako nedílnou součást Krajské hospodářské komory  najdeme i členy z regionu Orlicka.

Krajská hospodářská komora je nezisková organizace založená dle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře, zastupujeme podnikatelskou veřejnost v Pardubickém kraji, chrání zájmy svých členů a řídí se jejich potřebami. Poskytují širokou škálu služeb týkajících se podnikání, např. poradenství právní, finanční, zahraniční, vzdělávací a související služby – ověřování certifikátů o původu zboží, vystavování karnetů ATA, což je dokument, vystavovaný na základě celní konvence OSN fyzickým osobám i organizacím pro jejich vozidlo, které mají dočasně dovézt do určité země, která tento dokument vyžaduje namísto skládání celní záruky v devizách a nebo LegalPoint. Jsou kontaktním místem CzechPoint, MYTO.CZ, přijímají a zpracovávají žádosti v Režimu Ukrajina. Dále se zaměřují na pořádání kurzů, workshopů a tematických setkání. Aktivně se podílí na tvorbě podnikatelské legislativy. Propojují firmy se školami, podnikatele mezi sebou i se zástupci samosprávy, místní firmy se zahraničními partnery.

Členy jsou podnikající právnické a fyzické osoby. Členové mají právo čerpat nejenom výhody, které poskytuje Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, ale mohou využít i zajímavou nabídku propagace svých výrobků, či služeb v rámci služby členové členům.

 

Nejnovější příspěvky