K návrhu zákona o pedagogických pracovnících

Lanškroun – V rámci pracovního dne v regionu a na pozvání paní ředitelky Mgr. Hany Minářové, navštívil senátor Petr Fiala Základní školu Lanškroun. Cílem návštěvy bylo nejen seznámení se s chodem školy, ale především konzultace k připravovanému návrhu zákona o pedagogických pracovnících, konkrétně k zařazení nové pozice pod názvem „Školský logoped“. Základní škola Lanškroun má totiž již mnoho let speciální logopedickou třídu, která je určena výhradně žákům s narušenou komunikační schopností (např. vývojová dysfázie, koktavost, mnohočetná dyslalie apod.).
V logopedické třídě je pak menší počet žáků, aby byl zajištěn individuální přístup při logopedické intervenci, která probíhá každodenně během celé výuky.
V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů mají žáci šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Případné dokončení vzdělávání v této škole pak zvyšuje pravděpodobnost, že její absolventi dobře obstojí i v dalším osobním a profesním životě.
Je předpoklad, že legislativním ukotvením pozice Školského logopeda dojde ke stabilizaci systému, podpoře kvality poskytovaných školských služeb dětem a žákům s narušenou komunikační schopností a zajištění odpovídajícího profesního a finančního ohodnocení těchto odborníků.

Nejnovější příspěvky