Jako senátor jsem Radu Pardubického kraje dopisem upozornil na neutěšený stav úseku silnice II/360

Zde zveřejňuji text dopisu:

V Ústí nad Orlicí dne 25. 5. 2023

Rada Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Věc: neutěšený stav silnice II/360 v úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad

Vážená rado Pardubického kraje,

obracím se na Vás jako senátor pro obvod č. 46 Ústí nad Orlicí s touto žádostí. Z různých informací jsem dovodil, že Pardubický kraj v aktuálním období upozaďuje rekonstrukci silnice II/360 v úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad, kdy jste na jednání dne 22. 5. 2023 vyřadili silnici z RAP a přesunuli k řešení oprav na SÚS Pk. I při vědomí problematiky nedostatku finančních prostředků do oblasti silničního hospodářství si dovoluji vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby tato frekventovaná a nebezpečná silnice nebyla jednou z priorit pro rekonstrukci v rámci okresu, kraje. Jak z přiložených dokumentů DI PČR Ústí nad Orlicí vyplývá, je tento úsek silnice II. třídy nejvytíženější silnicí II. třídy v okrese Ústí nad Orlicí. Navíc je její dopravně technický stav v celém úseku v současné době nevyhovující a neodpovídá dnešním standardům silnice II. třídy. Také intenzita provozu na této silnici je vyšší než u většiny silnic II. třídy v rámci okresu. Závěrem stanoviska DI PČR Ústí nad Orlicí je konstatování, že pouze kompletní rekonstrukce povede zásadním způsobem ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v uvedeném úseku. Například úsek nad Lanšperkem, kde je ujíždějící svah a je úsekem častých závažných nehod, opravdu potřebuje komplexní rekonstrukci, ne opravu.

Vážení radní Pardubického kraje, dovoluji si vás požádat, abyste v rámci svých kompetencí učinili kroky, vedoucí k brzké nápravě tristního stavu této silnice II. třídy, která je pro oblast Letohradska, ale i dalších částí regionu, přístupem k budoucí dálnici D-35 při cestách na jih a východ Čech. Stav této komunikace je terčem soustavné značné kritiky řidičů a občanů regionu, kteří z mnoha mediálních vyjádření vědí, že se projekt rekonstrukce této frekventované silnice připravoval. Patřičnou pozornost problematice tohoto nevyhovujícího úseku II/360 věnují i média.

Předem děkuji za vstřícnost v řešení této neutěšené záležitosti a budu se těšit na odpověď.

S pozdravem a poděkováním

Petr Fiala, senátor

Nejnovější příspěvky