Domov pod hradem Žampach

Žampach – Minulý týden jsem rád přijal pozvání do Domova pod hradem Žampach. S aktivním ředitelem domova Luďkem Grätzem úspěšně spolupracujeme již po mnoho let a proto jsem se byl zvědavý s jakými novinkami opět přijde.

Domov pod hradem Žampach jako Centrum sociálních služeb Žampach je zařízením s více než padesátiletou historií a zkušeností v poskytování sociálních služeb a je významným poskytovatelem sociálních služeb v regionu Pardubického kraje.

Jako příspěvková organizace silného zřizovatele – Pardubického kraje, poskytuje moderní a kvalitní pobytové i nepobytové sociální služby, které se přizpůsobují poptávce a měnícím se společenským podmínkám.

V současné době domov poskytuje pět sociálních služeb – tři služby pobytové, jednu terénní a jednu ambulantní službu. Služby jsou poskytovány jednak v centru na Žampachu a také v okolních městech a obcích. Poskytované služby jsou obecně určeny pro osoby s mentálním postižením, které mohou mít přidružené smyslové nebo tělesné postižení.

Domov na podporu své hlavní činnosti zajišťuje také doplňkovou (hospodářskou) činnost – provozuje např. Arboretum a informační centrum Žampach, obchůdek s vlastními rukodělnými výrobky Z pod hradu Žampach ve městě Letohrad. Dále pořádá významné kulturní, společenské, turistické a sportovní akce v regionu. Spravuje a udržuje areál na Žampachu, který je veřejně přístupný a také hojně navštěvovaný.

Organizace dlouhodobě realizuje národní Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v podmínkách Pardubického kraje. 

Nejnovější příspěvky