CZ LOKO je předním výrobcem lokomotiv a speciálních drážních vozidel v Česku i v Evropě

Česká Třebová – Česká společnost CZ LOKO, a.s., se zabývá opravami, modernizací a výrobou lokomotiv i dalších kolejových vozidel. Společnost má dlouhou historii, která sahá až do roku 1849, kdy byl zahájeny provoz železničních dílen v České Třebové. Od roku 1995 pak působí pod současným názvem a také v České Třebové má sídlo a pracoviště pro renovaci lokomotiv.

Jak jsem se dozvěděl při své návštěvě přímo ve firmě od majitele společnosti Josefa Bárty, společnost CZ LOKO, a.s. má asi 680 zaměstnanců a další výrobní závod v Jihlavě a v Letohradu. Mezi nejznámější produkty CZ LOKO patří modernizované lokomotivy řad 750, 752 a 753, které jsou dodávány dopravcům v Česku i v zahraničí. Společnost také nabízí servis, opravy a pronájem lokomotiv. Při prohlídce českotřebovských montážních hal, jsem se ještě seznámil s tím, že CZ LOKO přichází stále s novými projekty, mezi ně patří lokomotiva na vodíkový pohon  – pracovně označená jako HydrogenShunter 1000. Tento projekt je zatím ve fázi studie proveditelnosti, která by měla ukázat, zda se bude stavět prototyp. Lokomotiva by měla mít maximální výkon až 800 kW a dobíjet trakční baterie pomocí vodíkových článků. Dále pak bateriový E-Shunter 300 pro lehký posun. Tento typ lokomotivy by měl být poháněn pouze bateriemi, ty by se nabíjely z externího zdroje nebo z rekuperace brzdové energie. Lokomotiva by měla mít maximální výkon 300 kW a dojezd až 200 km. V neposlední řadě je na stole také duální DualShunter 2000 pro provoz na závislé i nezávislé trakci. Tento typ lokomotivy by kombinoval napájení z troleje a spalovací motor, což by umožňovalo provoz na elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Lokomotiva by měla mít maximální výkon 2000 kW a spalovací motor by bylo možné nahradit až třemi bateriovými kontejnery. Nesmíme také zapomenout na plug-in hybridní HybridShunter 1000 pro posun. Tento typ lokomotivy by kombinoval spalovací motor a baterie, které by se nabíjely z externího zdroje nebo z rekuperace brzdové energie. Lokomotiva by měla mít maximální výkon 1000 kW a dojezd na baterie až 50 km.

CZ LOKO přechodem na nízkoemisní a alternativní pohony reaguje na Zelenou dohodu pro Evropu, která prosazuje snížení uhlíkové stopy v dopravě. Společnost vyvíjí a testuje různé typy lokomotiv s bateriovým, hybridním nebo vodíkovým pohonem, které by měly být úspornější a šetrnější k životnímu prostředí. Tyto projekty jsou však náročné na výzkum a vývoj a vyžadují spolupráci s dalšími partnery a institucemi.

Mezi další velké výzvy pro CZ LOKO patří to, že CZ LOKO musí čelit silným konkurentům, jako jsou například Siemens, Alstom, Bombardier nebo Stadler. Tyto společnosti nabízejí širokou škálu moderních a ekologických lokomotiv, které splňují různé požadavky zákazníků a norem a také CZ LOKO se snaží udržet si svou pozici na trhu tím, že nabízí kvalitní a cenově dostupné produkty, které jsou přizpůsobeny potřebám zákazníků.

CZ LOKO i proto neustále potřebuje pro svou činnost dostatek odborných pracovníků, jako jsou například konstruktéři, technici, mechanici nebo řidiči. Společnost se snaží motivovat a udržet si své zaměstnance tím, že jim nabízí zajímavé projekty, možnosti dalšího vzdělávání a kariérního růstu, férové odměňování a dobré pracovní podmínky. Společnost myslí na budoucnost a spolupracuje se školami a univerzitami, aby zvyšovala zájem mladých lidí o železniční obor.

 

 

K mnoha dalším plánům společnosti CZ LOKO pro nejbližší období patří:

Další zintenzívnění obratu a zisku společnosti, které rekordních hodnot dosáhly v roce 2021. Společnost tehdy vykázala obrat přes 2,86 miliardy korun, rentabilitu 4 procenta a výsledek hospodaření 72,1 milionu korun.

Společnost také plánuje investovat do nových technologií a zařízení, jako je například nová kolovka, která by měla být dokončena na podzim 2023.

Chce si držet si svou významnou pozici na evropském trhu s lokomotivami a hledat nové příležitosti pro export svých produktů. Mezi její zákazníky patří například dopravci z Itálie, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska nebo Turecka. Expanze do zahraničí společnosti CZ LOKO dále roste. Snaží se proniknout na nové trhy v Evropě i mimo ni. Mezi její zákazníky patří například dopravci z Itálie, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska nebo Turecka. Společnost také plánuje dodat své lokomotivy do Srbska, Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Litvy a Estonska. Společnost se při expanzi musí vypořádat s různými výzvami, jako jsou například legislativní podmínky, jazyková bariéra, náročná logistika nebo marketingové aktivity. Společnost CZ LOKO má několik certifikací, které potvrzují její mezinárodní kvalitu a spolehlivost.

Současný majitel společnosti Josef Bárta chtěl být v mládí strojvůdcem, protože to bývala dobře placená profese. Kariéru začínal v železničním depu jako dělník, při práci vystudoval ČVUT a místo řízení lokomotiv se z něj stal drážní úředník. Půlka devadesátých let je období kdy došlo k mnoha změnám v politice, kultuře, technologii i společnosti. Od té doby také stojí Josef Bárta v čele vlastní firmy CZ LOKO, která pozvolna, ale promyšleně roste. Je to další vysoce inspirativní osobnost, kterou jsem měl možnost potkat.

.

Nejnovější příspěvky