Třicátý druhý ročník Mezinárodních cen Egona Erwina Kische za literaturu faktu

Letohrad/Praha – Město Letohrad, český Klub autorů literatury faktu a Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku uskutečnili 32. ročník Mezinárodních cen Egona Erwina Kische. Slavnostní udílení, kterého jsem se zúčastnil, se konalo 20. září 2023 v obřadní síni zámku Letohrad. Udílení mezinárodních cen za literaturu faktu pořádal český Klub autorů literatury faktu. Spolu s českými cenami byly v rámci večera uděleny obdobné ceny také slovenským autorům. 

Cena Egona Erwina Kische je od roku 1992 udělována českým a slovenským spisovatelům literatury faktu. Nadace byla roku 1990 založena paní Giselou Kischovou. Po zániku společné organizace SČSS převzaly patronát nad cenou Obec spisovatelů a Asociácia organizácií slovenských spisovateľov. Cena je vždy udělována na setkáních, organizovaných Klubem autorů literatury faktu.


Z tiskové zprávy:

Do třicátého druhého ročníku bylo v České republice přihlášeno 45 titulů z 20 nakladatelství.

Česká porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota: Mgr. Michal Macháček, Ph.D. – předseda poroty Ing. Břetislav Ditrych – člen poroty prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc., dr. h. c. – člen poroty PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. – člen poroty PhDr. ThMgr. Karol Lovaš, Ph.D. – člen poroty

Hlavní mezinárodní cena se uděluje Martinu Rychlíkovi za knihu Dějiny lidí, vydanou Nakladatelstvím Academia v roce 2022.

Cena se uděluje Radku Bangovi za knihu (Ne)pošli to dál, vydanou Nakladatelstvím XYZ v roce 2021.

Cena se uděluje Vojtěchu Čurdovi a Martinu Štollovi, za knihu Ladislav Štoll, Příběh komunistického ideologa a formování československé kultury ve 20. století, vydanou Nakladatelstvím Academia v roce 2022.

Cena se uděluje Davidu Jakšovi za knihu Míň než kopnout si do psa, Z Asie na vlnách Radiožurnálu, vydanou nakladatelstvím Argo v roce 2022.

Cena se uděluje Jindřichu Volkovi za knihu Třináct osudných dnů, John Kennedy a Nikita Chruščov na pokraji jaderné zkázy, vydanou Nakladatelstvím Epocha s.r.o. v roce 2022.

Slovenská porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota: PhDr. Ivan Szabó – předseda poroty JUDr. Anton Blaha, CSc. – člen poroty prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. – člen poroty

Hlavní mezinárodní cena se uděluje Fedoru Blaščákovi, Fedoru Gálovi, Jozefu Leikertovi, Zuzaně Mistríkové, Karolu Sudorovi za knihu Hasta la vista komunista (Príbeh koordinačného výboru slovenských vysokých škôl 1989/1990), vydanou Vydavateľstvom SLOVART v roce 2022.

Cena se uděluje Milanu Petrášovi za knihu Dejiny technických škôl a vzdelávania na území terajšieho Slovenska do roku 1945 (1. diel do roku 1918), vydanou Slovenskou technickou univerzitou vo vydavateľstve SPEKTRUM STU v roce 2022.

Cena se uděluje Jozefu Leikertovi a Márii Mackové za knihu Roman Kaliský (Cesta búrnym storočím), vydanou Vydavateľstvom Luna v roce 2022.

Cena se uděluje Peteru Jánošíkovi a Tomáši Kyselicovi za knihu Craig Ramsay (Šťastný chlapec), vydanou nakladatelstvím Ikar v roce 2022.

Cena se uděluje Peteru Kónya za knihu Imrich Thököly a jeho povstanie, vydanou Vydavateľstvom Prešovskej univerzity v roce 2022.

 

Nejnovější příspěvky