AUTOMATICKÉ MLÝNY V PARDUBICÍCH

Pardubice – Včera jsem se v Pardubicích zúčastnil slavnostního dokončení přestavby hlavní budovy Automatických mlýnů, současně byl zahájen zkušební provoz Gočárovy galerie a stavba tak byla pomyslně předána veřejnosti.
Bývalé Winternitzovy automatické mlýny, dílo proslulého architekta Josefa Gočára, nacházející se v centru Pardubic prošly kompletní rekonstrukcí a transformací na moderní kulturní centrum. Celý tento projekt představoval pro Pardubický kraj velkou výzvu, i v podobě 400 mil. korun.
Architektonicky zajímavému historickému objektu, který již nesloužil svému původnímu účelu, se podařilo najít nové smysluplné využití v podobě krajské galerie 👍

Nejnovější příspěvky