Krajské setkání Svazu měst a obcí v Pardubicích

Pardubice – Ve čtvrtek 23.března 2023, jsem se v Pardubicích zúčastnil krajského setkání Svazu měst a obcí Vyslechli jsme mnoho zajímavých prezentací. S kolegy starosty nás zajímala především problematika pošty, dotačních programů a stavební zákon.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Nejnovější příspěvky