Zámecká slavnost na Žampachu

Žampach – Domov pod hradem Žampach se již po dlouhou dobu otvírá veřejnosti. Jednou z pěkných příležitostí k návštěvě domova i přilehlého arboreta je právě zdejší Zámecká slavnost, které jsem se zúčastnil. Během slavnosti stále ještě probíhala zajímavá výstava maleb a kreseb žamberského malíře Bohumila Duška. 

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje pět druhů sociálních služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Domov pod hradem Žampach dále naplňuje strategii transformace a deinstucionalizace poskytovaných pobytových sociálních služeb. Dává tak možnost uživatelům těchto služeb žít v běžném prostředí, s podmínkami srovnatelnými s klasickými domácnostmi a s otevřenými vztahy k lidem v okolní společnosti. Proto má také své další byty obývané klienty i v běžné zástavbě a to v Letohradu a Žamberku.

 

Nejnovější příspěvky