Vyhlášení 49. okresního kola Požární ochrany očima dětí a mládeže 2023

Líšnice –  Ve čtvrteční podvečer jsem měl možnost předat ceny při vyhlášení 49. okresního kola Požární ochrany očima dětí a mládeže 2023. Akce se již tradičně odehrála ve vlídném prostředí líšnické Sokolovny. Počet zúčastněných dětí v okresním kole bylo 1092. Celkem zúčastněných škol bylo 36 z toho 8 mateřských. počet zúčastněných SDH bylo 34. Prostor pro popularizaci soutěže směrem k širší veřejnosti tu stále existuje, protože přes očekávání pořadatelů si soutěž  dosud nenašla své příznivce v řadách žáků ZUŠ či těch co navštěvují DDM a další podobné spolky, zabývající se prací s mládeži.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM se uskutečňuje s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku. Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023. Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Nejnovější příspěvky