Na návštěvě radnice v České Třebové

Česká Třebová/radnice – Při plánování mých pracovních cest jsem nemohl vynechat setkání se starostou největšího města mého senátního obvodu. Rád jsem si vyslechl plány nového vedení města i s přesahem do dalších období a pozitivně hodnotím, že nejsou nijak malé. Společně se starostou města Zdeňkem Řehákem jsme při  návštěvě řešili aktuální témata, která rezonují v našem regionu, i zásadní investice měst  Česká Třebová a Letohrad.
Věřím, že díky strategické poloze na železnici se Třebová stane regionálním lídrem budoucí infrastruktury odpadového hospodářství pro celý region. Pozitivně hodnotím i vůli návratu do regionální destinační společnosti, protože ve společném úsilí podpory turistického ruchu vidím velkou příležitost pro náš celý region. Těším se na naši spolupráci a z pozice senátora jsem připraven spolupracovat a pomáhat.
Sám starosta města Česká Třebová Zdeněk Řehák k tomu říká: „S panem senátorem jsme mimo jiné hovořili o činnosti Destinační společnosti Orlické hory a Podoorlicko, do které by se Česká Třebová mohla v dohledné době znovu zapojit. Před posledním jednáním našeho zastupitelstva jsme pro jeho členy připravili krátký seminář, který  představil benefity destinačního managementu. Dále jsme hovořili také o problematice odpadového hospodářství, která je vzhledem k blížícímu se zákazu skládkování aktuální pro obce nejenom našeho regionu.“
Dále českotřebovský starosta Zdeněk Řehák uvedl detaily k vizi vzniku překladiště odpadů v blízkosti České Třebové, odkud by mohl být komunální odpad z regionu svážen do spaloven a v spojitosti s tím, jsme spolu mluvili ještě o chystané rekonstrukci železničního uzlu Česká Třebová, který se Správa železnic chystá zahájit v roce 2025.
Kromě toho jsme řešili významné investice v obou městech. Já jsem je seznámil s tím, jak pokročila rekonstrukce letohradského Domu kultury, či rekonstrukce oranžérie a ostatní  stavební úpravy v zámeckém areálu. Za město Česká Třebová pak byly prezentována vizualizace nové městské knihovny, což je projekt, pro který jim již byla přiznána dotace, a aktuálně probíhá příprava prováděcí dokumentace.
Na závěr návštěvy jsem byl poctěn tím,  že jsem mohl připojit svůj podpis a pár slov do Pamětní knihy města…

Nejnovější příspěvky